Blog Archives

Project Wikipedia: Contribution of our team “Vanadium”

The project is part of the Telerik’s courses – “Knowledge sharing” and all 350 participants who were enrolled for the project were divided into teams of 4-5 people. The task of the team was to write, edit and augment the information

Tagged with: , , , ,
Posted in OTHERS, Programming

Оставете своя отпечатък! Помогнете ни да разширим Уикипедия

Телерик: Да подпомагаме образованието и да развиваме ИТ индустрията в България, тези цели са залегнали в основата на Академията на Телерик. Цели, които са неразривна част от убежденията, и същността както на екип ни, така и на всички наши курсисти.

Tagged with: , , , ,
Posted in OTHERS, Programming