Blog Archives

Кой език за програмиране да учим?

Светлин Наков: Наскоро ми попадна статистиката на колегата Мирослав Мирославов за търсенето на софтуерни инженери в българската софтуерна индустрия и не можах да се стърпя да направя коментар на тези данни и да посоча малко изводи, които можем да си направим от

Tagged with: , , , , , , , , , ,
Posted in C-SHARP, JavaScript, OTHERS, Programming

The History of Programming Languages

In a world of increasing inter-connectivity, programming languages form the foundation. Did you know that the first programming language is over 100 years old and was written by a woman, Ada Lovelace? Join as us we delve into the history,

Tagged with: , , ,
Posted in OTHERS, Programming